Integreeritud õppetund

19. jaanuaril Ljudmila Solopova ja Svetlana Martõn andsid integreeritud tundi 6K klassis. See oli integreeritud vene keele ja matemaatika (eesti keeles) tund teemal "Arvsõna". Tunni ajal kasutati interaktiivset tahvlit, mis lubas kergesti muuta tunni materjale ja lahendada ülesandeid tahvli peal. Tunni jooksul õpetajad kasutasid mängulisi õppevorme, mis meeldis kuuenda klassi õpilastele ja tundi külastavatele õpetajatele. Õppijad ja õpetajad andsid positiivset tagasisidet avatud tunni kohta.

Õpilane: "Olen 6k klassi õpilane. Ma osalesin suurepärasel matemaatika ja vene keele tunnil. Oli väga lõbus ja huvitav. Ma olen väga rõõm, et meie kool saab korraldada nii häid tunde. Tänan õpetaja Ljudmillat ja Svetlanat!"

Õpilane: "Mulle meeldis integreeritud matemaatika ja vene keele tund. Kõige rohkem mulle meeldis üks ülesanne, kus numbrid ja sõnad olid omavahel segatud. Oli näha, et õpetajad püüdsid ja tahtsid, et tund oleks lõbus. Ülesanded olid kreatiivsed ja huvitavad. Ootamatu oli see, et kaks õpetajat andsid ühist tundi. Nii et mina panen sellele tunnile 10 punkti 10-st!"

Video