Inglise keele lahtine tund

10 aprillil Natalja Lantsova inglise keele tundi tulid külalised Moskvast. Tunnis oli väga loominguline õhkkond. Õpilased olid aktiivsed, töötasid paaris ning tunni lõpus oli ka rühmatöö.Õpetaja kasutas LAK - õppe ja keelekümbluse meetodeid ning kasutas Cambridge Primary English for young learners materjale. Fotodel on 5K klassi õpilased.