Heategevuslik mänguasjade korjamise aktsioon

Meie koolis ajavahemikul 25.01-14.02.2021 toimub heategevuslik mänguasjade korjamise aktsioon vähihaigete lastele heaks. Teie abiga oleme kokku kogunud 6 suurt kasti mänguasju ja koolitarvikuid, mis anti täna üle Tallinna Lastehaigla onkoloogiaosakonna juhile.

Meie kool avaldab suurt tänu kõigile lapsevanematele ja õpilastele, kes sellel heategevusüritusel võtsid osa!

Täna oleme osa oma südamesoojusest üle andnud!