Выпускникам гимназии

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam

Eesti keel (kirjalik)

25. aprill 2022

16. mai 2022

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

27. aprill 2022

17. mai 2022

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

28.–29. aprill; 2. mai 2022

17.–18. mai 2022

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

3. mai 2022

26. mai 2022

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

4.–6. mai; 9. mai 2022

26.–27. mai 2022

Matemaatika (kirjalik)

20. mai 2022

3. juuni 2022

https://harno.ee/riigieksamid
https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001