Erasmus+ Metroschools immersed, VR: 5. projektikohtumine

13.04.2023 toimus viimane, viies 6.-8. klasside õpilaste rahvusvaheline kohtumine projekti “Metroschools Immersed, Virtual reality storytelling by pupils for (ex)changing perspectives in life” raames.

Kohtumise käigus osalesid meie õpilased vahetus suhtluses oma eakaaslastega Hollandist ja Türgist. Õpilased esitasid küsimusi ja vastasid oma partnerite küsimustele. Kohtumine oli pühendatud teemale "Kultuuripärand". Selle kohtumise jaoks lõid meie õpilased 10 virtuaalreaalsuse videot. See projekt lõpeb juunis 2023. Kõik koosolekul osalejad andsid head tagasisidet selliste projektide vajalikkusest - noorte sotsiaalse suhtluse toetamine.