Erasmus+: Matk Kostivere karstialal

4 juunil käisid meie väikesed 1B klassi õpilased koos giidi Lemmiga ekskursioonil Kostivere karstialal. Kostivere karstialal nägime huvitavaid karstivorme - nišše, koopaid, süvendeid, karstikraave, karstilohusid. Karstiala on väga kuulus karsti päritolu järvede ja veehoidlate rohkuse poolest. Seal on veel üks karstisild ja omapärased kallaste jäänused, nn kiviseened. Meie väikesed õpilased õppisid ka prügi sorteerima. Kõik õpilased nautisid matka Kostiveres.

Haridusprogramm toimus Erasmus + projekti “Roheline tee edasi: eksperimentaalne keskkonnaharidus ranniku kogukondades” raames.