Energia avastuskeskuse külastamine

16.jaanuaril käisid 3c klassi õpilased haridusameti projekti raames tasuta Energia avastuskeskuses. Õpilased jälgisid, kuidas töötavad Tesla kolm transformaatorit, nende abil meile demostreeriti välku. Samuti said noored puudutada Van de Grafi generaatorit ja tunda, kuidas otseses mõttes juuksed peas tõusevad.
Õpilased külastasid ka teadusteatrit. Koos legendaarse leiutaja Aare Baumeriga proovisid noored, kuidas toimub energia ülekandmine. Selleks kasutas härra Baumer erinevaid tööriistasid, oli see siis teekann, flööt või õhkpump. Õpilased viisid läbi katsed materjalidega, mida näevad enda ümber iga päev.