Еlurikkust väärtustamas

HVG projektipäeva raames käis 4.k mikroskoobitunnis Loodusmuuseumis. Õpilastel oli antud võimalus uurida praktilise töö käigus lähemalt kolme erinevat ainurakset: amööbi, viburlooma ja kinglooma. Pärast vaatlusi said õpilased joonistada ainurakseid paberile õiges vahekorras. Tutvuti ka taimse rakuga, täpsemalt sibula kattekoega. Antud tund oli heaks praktiliseks kogemuseks ja teadmiste kinnistamiseks pärast loodusõpetuse tunnis läbitud materjali.