Ekskursioon Eesti Loodusmuuseumisse

21. novembril toimus 4k keelekümblusklassi õppeekskursioon Eesti Loodusmuuseumisse. Teema oli seotud loodusõpetusega ja inimeseõpetusega - “Ohud looduses, müüdid ja reaalsus“.

Lastele tutvustati reaalseid ohte, millega võib Eesti looduses silmitsi sattuda ning kummutati levinud müüte ohtlikutest ja mitteohtlikutest loomadest ja putukatest meie eesti metsades, samuti toimus ka praktiline töötuba, kus lapsed ise saaksid mikroskoopi abiga vaadata ohtlikke taimi või loomade osakesi. Tagasiside vormiks oli põnev värviline tööleht, mida õpilased täitsid paarides ja said selle eest ka loodusõpetuse hinne. Kõik olid tublid!