Eesti Panga muuseumi külastus

МузейМузей

18.10.2019 MÕK projekti raames 9B klass külastas Eesti Panga muuseumit. Ekskursiooni käigus õpilased tutvusid videoklippidega, virtuaalsete näitustega, said osaleda interaktiivsetes mängudes. Tutvusid Eesti Panga tegevusega. Ainetevahelised seosed: ajalugu, ühiskonnaõpetus. Lastele ekskursioon väga meeldis, laiendas nende silmaringi.