Eesti keele tund

Aktiivõppe nädalal Marina Rüütli õpilased otsustasid uurida, mida eesti lapsed vaatavad vabal ajal televiisorist. 2b, 3b, ja 4a uurisid multikaid ja saateid, mida pakub link LASTEEKRAAN.EE Tagasiside oli väga erinev. Mõned koostasid kavasid, mõned mõistekaarte, kõige väiksemad aga joonistasid, millised saated meeldisid neile kõige rohkem.

Gümnaasiumi õpilased aga tuletasid meelde Oskar Lutsu loomingut, vaadates filme "Kevade", "Suvi" ja "Talve". Tagasisideks olid huvitavad kokkuvõtted, esseed ja mõistekaardid.