Digitund. 1k

Iga nädal toimub 1.k klassis digitund, mille käigus lapsed kasutavad erinevaid digivahendeid (nutitelefonid, tahvelarvutid, arvutid). Tundide eesmärgiks on läbitavate nädalateemade reflekteerimine (kokkuvõtmine).

Näiteks, 19.aprillil oli kokkuvõttev digitund, mille teemaks olid „Kevadlilled“. Tunni teema oli seotud kolme õppeainega: eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus.

Tunni alguses lapsed olid jaotatud 4-liikmelistesse rühmadesse. Tunni jooksul pidid lapsed nutiseadmete abil lugema QR-koode, milles olid peidus erinevad ülesanded teemal „Kevadlilled“.

Tunni lõpus lapsed mängisid Kahoot-i ja said teada oma tulemused.

Õpetaja arvates on digitund suurepärane viis tundide kokkuvõtmiseks ja tagasiside andmiseks. See arendab lastes rühmas töötamist, teistega arvestamist ning kriitilist mõtlemist. Samuti lapsed kogevad positiivseid emotsioone, mis on väga oluline.