Covid-19 leviku tõkestamise plaan

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

Soovime teile uut ja edukat 2020/2021 õppeaastat Haabersti Vene Gümnaasiumis!

Algav õppeaasta erineb varasematest nii meil kui ka teistes maades.

Seoses COVID-19 levikuga on koolikorraldusse ning tööplaanidesse toodud muudatused. Koolikorralduse muudatustega võib tutvuda vajutades lingile. Me peame kõik olema valmis selleks, et vajadusel minema kas osalisele või täielikule distantsõppele. Kõik oleneb sellest kui suur viiruse levik saab olema nii Eestis kui ka Tallinnas. Seoses sellega palume teil, lugupeetud pered, suhtuda mõistvalt muudetud korraldustesse ja reeglitesse ning järgida neid. See aitab hoiduda haigusest ning selle levikust.

Sellel õppeaastal on kooli õpilaste arv üle 900 ja me peame hoolitsema igaühe eest. Terviseameti ja Tallinna Haridusameti haiguse leviku tõkestamise juhised näevad ette hügieeninõuete täitmist (käte pesu, desinfitseerimine), vajadusel isikukaitsevahendite kasutamine ning 2 m vahemaa hoidmine inimeste vahel. Kõige tähtsam – jääda koju haigusnähtude ilmnemisel. Kasvõi ühe õpilase või tema pereliikme haigestumise korral, jääb terve klass distantsõppele.

Õppeperioodil (sealhulgas koolivaheajad) ei soovitata reisida.

Kui perekond ei järgi soovitusi ning naaseb nakatumise kõrge riskiga riikidest, siis peab õpilane jääma eneseisolatsiooni 14-ks päevaks.

Palume lapsevanematel mitte siseneda koolhoonesse. Vajadusel võtke eelnevalt ühendust õpetajaga, telefoni, e-posti või eKooli kaudu.

Palume järgida etteantud reegleid hoidmaks meie õpilaste ja õpetajate tervist.

Kõikidele edukat ja loovat õppeaastat! Olge terved!