Avasta ja imesta

Õppeaastal 2017-2018 toimus kolme kooli vaheline koostööprojekt "Avasta ja imesta", millst võtsid osa Haabersti Vene Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

Projekti tegevus oli õpilaste jaoks korraldatud ühe ägeda seiklusmänguna. Õpilastele pakutud stsenaariumis oli kirjas, et varandus peideti kirstu. Projekti käigus pidi õpilased salakirja lahendama, kirstu üles leidma, selle sisu uurima ning tegema järeldusi ja võtma vastu otsuseid. Läbi erinevate õpitubade pidid nad seda tegema meeskondades, kuhu kuulusid eri koolide õpilased. Iga töötoa lõpus oli vaja jõuda mingile tulemusele. Näiteks bioloogia töötoas on vaja tulemuste põhjal otsustada, kas kirstus leiduv materjal on autentne või ettevõtluse töötoas pidid õpilased otsustama, kas leitud aaret tohib endale jätta ja mida sellega teha, et ei läheks seadusega vastuollu. Töö toimus võimalikult praktiliselt, aga juurde andsime ka teoreetilist materjali. Üheski töötoas ei olnud me ainekesksed, vaid arendasime ka üldpädevusi.

Lõpuks kujunes õpilasel õpimapp (töölehed, joonised, fotod, videod), mida ta saab koolis kasutada loovtööna.

Igas koolis toimus kolm õpituba. Kaasasime ka teisi organisatsioone: Tervishoiumuuseumi (bioloogia õpituba), Tartu Ülikooli Teaduskooli Uurimislabori ja Junior Achievement Eesti ( ettevõtluse õpituba).

Selleks, et õpitubade tegevust tutvustada, korraldasime jaanuaris oma koolide loodus- ja reaalainete õpetajatele kogemusseminari koos praktiliste tegevustega. Kogemusseminaril osalesid ka need õpetajad, keda kaasasime õpitubade kaasjuhendajateks.

Projekti lõpus õpilased osalesid üle linnalises teaduslaagris mis toimus Kullo lastelaargis Lääne-Virumaal.