Aktiivõppepäevad

6. ja 7. jaanuaril meie koolis toimusid aktiivõppepäevad.Aktiivõppepäevad on eriti oodatud meie koolis, kuna õpilasi ootavad erinevad huvitavad ülesanded ja üritused. Sel aastal kõik paralleelid said täita ülesandeid eri ainetes.

Õpetajad suhtusid oma töösse väga loovalt. Õpilased said osa võtta erinevatest õpitoadest. Nii oli võimalik valmistada helkureid, külastada vitraaži töökoda, tegeleda origamiga.Vanemad õpilased täitsid ülesandeid majanduse alal ning tegelesid funktsiaal lugemisega. Inglise keele õpetajad korraldasid viiendatele klassidele inglisekeelseid mänge.Üheksandad klassid tegelesid kehalise kasvatusega.Mõned klassid vaatasid filme, millele järgnesid funktsionaalse lugemise ülesanded.7A klassi õpilased tutvusid huvitavate ajaloolistega faktidega.Mõnede klasside üritused toimusid väljaspool kooli. Nii käidi Martsipanimuuseumis, Loodusmuuseumis, Karamelli Muuseumis ja Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas.Keelekümblusklassid korraldasid aulas lemmikloomade näitust, kus igal õpilasel oli võimalus tulla kooli oma lemmikuga ning jutustada temast.

Õppida on alati raske, kuid tänu sellistele päevadele õppeprotsess muutub huvitavamaks.