Aino Pervik - viguriga kirjanik

4.k klass tähistas Aino Perviku seekordset suurt juubelit raamatuga “Umbluu”. Õpilased jagunesid rühmadesse ja said ülesandeks erinevate sõnastike abil otsida välja vigurjuttudest sõnad/ fraasid, mida erinevalt tõlgendatakse. Seejärel, pidi iga rühm oma leitud sõnad illustreerima piltidega. Tulemus oli vapustav, sest kahe tunni jooksul avastati enda jaoks suurel hulgal uusi naljakaid sõnu. Näiteks, ei mahtunud õpilastele pähe, et sõna “küljeluu” tähendab peale inimese ribi ka abielunaist, aga sõna “soss-sepp” võib tõlgendada kui hädavarest. 4.k õpilased on juba 2.klassis tutvunud Aino Perviku “ Kollane autopõrnikas sõidab ringi”, 3.klassis “Kunksmoor ja kapten Trumm” raamatuga, nüüd aga tänu kirjaniku raamatule “Umbluu” lisandus rikkalik sõnavara.