6K klass osales muuseumitunnis "Kivimid ja maavarad"

2.12.2021 osales 6K klass huvitavas tunnis Loodusmuuseumis teemal "Kivimid ja maavarad", mis ühendas ennas geograafia, loodusõpetuse ja ajaloo teadmised. Projekti finantseeris Tallinna Haridusamet.

Tunni käigus tutvusid õpilased meie Eesti maavaradega lähemalt, uurisid nende päritolu, värvust ja koostist. Õpilased said teada, mille poolest erinevad marmor, süsi, lubjakivi, põlevkivi ja tesed. Õppisid neid mikroskoobi all vaadelda ja uurida. Siis me proovisime meie tähtsa maavara- põlevkivi päris põletada. Lõpuks pakuti õpilastele ţöölehe, et oma teadmisi kontrollida ja kinnistada.

See oli kasulik tund ja see andis meile palju vahvaid emotsioone ja avastusi.