2022 on raamatukogude aasta

Kultuuriministeeriumi otsusel on Eestis 2022 raamatukoguaasta. Täna me pidulikult avasime Raamatukoguaasta jutustuse ühise lugemisega, mille autoriks on üks populaarsem Eesti lastekirjanik Piret Raud. 1.- 3. klasside õpilastele lugesid ette kooli direktor Irina Antonjuk, raamatukoguhoidja Niina Rock ning õpilasesinduse liikmed. Lapsed huviga kuulasid jutustust, arutasid kuuldut, olid huvitatud raamatust ning esitasid palju küsimusi. See oli positiivne kogemus, mis võib saada meie kooli traditsiooniks.