HVG Fashion Week


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 1.-4. klasside ning eriklasside õpilased on 1.-28. märtsini kontaktõppel. 5.-12. klasside õpilased on distantsõppel.