Аренда помещений

Teenuste loetelu ja hinnakiri

Kehtestada alates 01. septembrist 2023 Haabersti Vene Gümnaasiumi ruumide ja inventaari kasutusse andmise ühe tunni ( 60 minutit ) hinnad (v.a. Haabersti Vene Gümnaasium õpilastele) järgmiselt:

Võimla , võimlemissaali ja aula kasutamine sportimiseks (sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi) :

Hinnakiri

1. Väikese võimla kasutamine 23€
2. Aula kasutamine 35€
3. Suure võimlemissaali kasutamine 20€
4. Staadioni kasutamine
4.1 Staadioni kasutamine 45€
4.2 Jalgpalliväljaku kasutamine 45€
4.3 Poole jalgpalliväljaku kasutamine 25€
5 Klassiruumi kasutamine:
5.1 Klassiruumi kasutamine: 15€
5.2 Meediaklassi kasutamine 17€
5.3 Eriaklassi kasutamine 22€
5.4 Eriaklassi kasutamine koos inventariga 35€
5.4 Eriaklassi kasutamine koos inventariga 35€
5.5 Mobiilsete arvutite kasutamine (sisaldab klassiruumi kasutamist) 30€
6 Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks hind üheks ööpäevaks (24 tundi) ühele inimesele (sisaldab ruumide kasutamist ) 35€
6.1 ööbimine 1-50 inimest grupis 8€
6.2 ööbimine 51-100 inimest grupis 7€
6.3 ööbimine 101-150 inimest grupis 6€
6.4 ööbimine üle 150 inemest grupis 5€

Hinnasoodustest: kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul 20%

Alus: Tallinna Haridusameti 26.04.2023 käskkiri nr HA-4/25