Tööpakkumised

 1. Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse asendaja)
  Peamised ülesanded:
  Inglise keel põhikoolis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 2. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Eesti keel võõrkeelena põhikoolis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 3. Muusika õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Muusikatundide andmine põhikoolis (koormus 0,75)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 4. Kunstiõpetuse ning käsitöö õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis eesti keeles (koormus 0,7)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 5. Matemaatika ja füüsika õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Matemaatika ja füüsika tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 6. Matemaatika õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Matemaatika tundide andmine põhikoolis keelekümblusklassides (koormus 0,6)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 7. Kehalise kasvatuse õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Kehalise kasvatuse tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 8. Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (robootika)
  Peamised ülesanded:
  Tundide andmine põhikoolis (koormus 0,7)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • soovitav, et oleks tuttav robootika alustega
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 9. Keemia õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Keemia tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.


 10. Huvijuht

  Peamised ülesanded:

  • huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine, laiendamine ja parendamine
  • kooliüritused
  • huviringid
  • õpilasesindus
  • stendide haldamine
  • õpilaste välissuhtluse organiseerimine
  • laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine
  • projektide koostamine, juhtimine.

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • inglise keele tase C1
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2018. a.

Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile: hvg@hvg.tln.edu.ee