Ettevalmistuskool

Meie koolis töötavad kooliks ettevalmistusrühmad. Õppetöö toimub 2 korda nädalas.

Õppekavavälise huviringi õppetasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 11.09.2014 käskkirjaga nr HA-4/45

Ettevalmistusrühm
Rühmad Õpetaja Toimumise aeg
1. rühm (kab № 101) Marina Ossipova Esmaspäev 16.30 – 18.10
Kolmapäev 16.30 – 18.10
2. rühm (kab № 108) Jekaterina Košeleva Esmaspäev 16.30 – 18.10
Kolmapäev 16.30 – 18.10
3. rühm (kab № 105) Ene Palo Teisipäev 16.30 – 18.10
Neljapäev 16.30 – 18.10

Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse alusel. Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis iga tööpäev kl 9.00 -16.00