Lugupeetud lapsevanemad!
01.02.2018 a. algab laste registreerimine ettevalmistuskooli 2018/2019 õppeaastaks.
Avaldust saab esitada järgmiselt:
1. Digitaalselt (avaldus on digitaalselt allakirjutatud ning saadetud aadressile hvg@hvg.tln.edu.ee)
2. Paberkandjal (täita avaldus ning tuua kooli sekretärile)
3. Avaldust saab täita ka sekretäri juures.
Avaldusele tuleks lisada lapse sünnitinnistuse koopia.
Avaldusi saab esitada tööpäevadel kella 9.00 - 15.00
Lastevanemate koosolek toimub traditsiooniliselt septembris. Õppetöö algab oktoobris 2018.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas.