Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
  3. vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.