Põhikooli vilistlastele

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
  3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
  4. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  5. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
  6. matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  7. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  8. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  9. valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026