Gümnaasiumi vilistlastele

Riigieksamite toimumise ajad toimuvad 2019/2020. õppeaastal
Eesti keel teise keelena 21.–23. aprill 2020
Inglise keel 4.–11. mai 2020
Matemaatika 22. mai 2020
innove.ee - Eksamid ja testid