Wednesday, 23 September 2020
 • Kontaktinfo

  Haabersti Vene Gümnaasium
  Õismäe tee 132, 13511
  Tallinn, Haabersti
  Tel: +372 657 9246
  hvg@hvg.tln.edu.ee
  www.hvg.tln.edu.ee

 • Huviringide tunniplaan

 • Tunniplaan

 • carte blanche

  Kallid õpilased, lapsevanemad ja õpetajad! Pakume teile kooli kodulehel uut rubriiki "carte blanche". Suur sõnaraamat tõlkib sõna prantsuse keelest, nagu täielik tegutsemisvabadus. Pakume teile tegutsemisvabadust Haabersti Vene Günmaasiumi õpilaste kirjandusliku kogemusi avaldades. Soovime teile õnne esimese katse kirjutamisel!

 • Viited

Tasemetööd

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Tasemetööde ajad 2016/2017 õppeaastal

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
 3. ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015

6. klassi tasemetööd on elektroonilised.