2018/2019 õ-a eelkooli lastevanemate koosolek toimub 18. septembril kell17.30 gümnaasiumi aulas.