Gümnaasiumi vilistlastele

Riigieksamite toimumise ajad 2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017018

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a
  2. eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a
  3. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
  4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
  5. matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015 https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid